Tin tức

Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành
Công bố Danh mục thuốc đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BYT
Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin được ra đường: Bộ Y tế nói gì?
Bộ Y tế lo y bác sĩ bỏ việc
Khẩn trương tìm kiếm nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế cũng như các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch
Việt Nam liệu có thể thành công xưởng sản xuất khẩu trang của thế giới?